Procesbegeleiding MZ

Pûster Advies en Ondersteuning zorgt voor procesbegeleiding van medezeggenschapsraden (MR, GMR, OPR, OR, clientenraad). Dat kan door het begeleiden/coachen van de raad, het verzorgen van de interne en/of externe communicatie of door het organiseren van informatiebijeenkomsten voor teams, ouders en andere geïnteresseerden. Ook als ambtelijk secretaris van uw raad voor het secretariele, beleidsondersteunende of procesbegeleidende werk kunt u mij inzetten.

 

Wilt u weten wat ik concreet voor uw organisatie kan betekenen? Neem contact op met Pûster.

 

Het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs, waarvoor Pûster werkzaam is, biedt ondersteuning bij en advies over de medezeggenschap binnen passend onderwijs aan medezeggenschapsraden, personeelsleden en ouders/leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Directeuren en bestuurders kunnen bij het Steunpunt terecht voor ondersteuning en advies over de ondersteuningsplanraad of de medezeggenschapsraad voor personeel van het samenwerkingsverband.

 

Contact opnemen?

Marieke Boon-Mens 

 06-31767937

 info@puster.info

 Sluispad 10, 8536 VG Oosterzee