Pûster werkt voor...

 

Diverse opdrachtgevers vonden inmiddels de weg naar Pûster Advies en Ondersteuning.

Pûster werkt onder andere voor (of werkte voor):

Stichting Proloog

Periode:    2015 - heden

Pûster-rol:      ambtelijk secretaris GMR
Opdracht:    procesbegeleiding, intermediair tussen GMR en bestuurder, secretariële werkzaamheden.

Ouders & Onderwijs

Periode:    2015 - heden

Pûster-rol:      community manager
Opdracht:    opbouwen ouderplatform/contacten met ouders, implementeren van nieuwe website en overige systemen, beleidsadvies, contacten met externe partijen, communicatiekoers bepalen, eindredactie van teksten.

Steunpunt Medezeggenschap Passend Onderwijs

Periode:    2013 - 2015

Pûster-rol:      communicatieadviseur en trainer/adviseur medezeggenschap
Opdracht:    implementeren van website, eindredactie van folders en presentaties, aansturen van interne communicatie, organiseren van congressen, begeleiden van medezeggenschapsraden, organiseren van informatiebijeenkomsten voor ouders / teams / geïnteresseerden.

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Friesland

Periode:    2014
Pûster-rol:      communicatieadviseur
Opdracht:     opzetten van een informatieve website

VOO (Vereniging Openbaar Onderwijs)

Periode:     2012 - 2015
Pûster-rol:      trainer/adviseur 
Opdracht:    begeleiden van medezeggenschapsraden en ondersteuningsplanraden bij de invoering van passend onderwijs.

SOSO (onderwijsconsulenten)

Periode:  2013 – heden
Pûster-rol:     voorzitter bestuur (sinds september 2015), daarvoor bestuurslid
Opdracht:     algemeen bestuur

Netwerk Ouderinitiatieven

Periode:     2010 - heden

Pûster-rol:      voortrekker / projectmedewerker
Opdracht:     stimuleren van regionale ouderbetrokkenheid & participatie in het onderwijs, deelname aan landelijke overleggen waaronder thuiszittersmeeting, mede-organisator in de voorbereidingsgroep van het jaarlijks congres van de PO-raad over passend onderwijs.

Zorggroep Hof en Hiem

Periode:     2010 - 2013

Pûster-rol:      ambtelijk secretaris OR
Opdracht:    Ondersteunen en begeleiding van de ondernemingsraad in het proces, beleidsondersteuning, communicatie met achterban en bestuurder,  secretariële ondersteuning, organisatorische zaken.

Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur

Periode: 2010 - 2012

Pûster-rol: contentmanager

Opdracht: schrijven en invoeren van Nederlandstalige en Engelstalige content voor nieuwe website.

Stichting Studielink 

Periode: 2009
Pûster-rol:contentmanager
Opdracht: opzetten van en schrijven voor nieuwe website.

BegeleidingBij.nl

Periode: 2009
Pûster-rol: contentmanager
Opdracht: redigeren van websiteteksten.

Stichting Studielink 

Periode: 2008
Pûster-rol: projectmedewerker
Opdracht: verbeteren van managementinformatiesysteem en procesbeschrijvingen, verbetertraject interne en externe communicatie, onderhouden van contacten met diverse partners.

Hogeschool Utrecht 

Periode: 2006 - 2008

Pûster-rol: beleidsmedewerker kwaliteitszorg / projectleider /         communicatiemedewerker onderwijsadministratie
Opdracht: diverse opdrachten op het gebied van kwaliteitsbeleid, audits, interne communicatie en organisatie van open dagen.

KOKO Kinderopvang 

Periode:2002 - 2005

Pûster-rol: locatiemanager / MT-lid / communicatiemedewerker
Opdracht: verantwoordelijk voor dagelijkse gang van zaken van de vestiging, aansturen teams, personeelsbeleid, werkbegeleiding, beleidsontwikkeling,   implementeren kwaliteitstraject, ontwikkelen promotiemateriaal, invoeren  
nieuwe website, implementeren intranet, opzetten PR-beleid, etc.

Stichting NIVRA-Nyenrode

Periode: 2001 - 2002

Pûster-rol: vakgroepsecretaris
Opdracht: verantwoordelijke voor het secretariaat van een aantal onderwijsvakgroepen en de organisatie van het onderwijs (docenten, lesmateriaal en tentamens).


Kan Pûster u ook van dienst zijn?
Neem contact op om over de mogelijkheden te informeren.

 

Contact opnemen?

Marieke Boon-Mens 

 06-31767937

 info@puster.info

 Sluispad 10, 8536 VG Oosterzee