Pûster inhuren als...

Bent u lid van een medezeggenschapsraad (MR / GMR / OPR) of een ondernemingsraad (OR)? Maakt u deel uit van een (school)bestuur? Bent u leraar? Of begeleider? Bent u werkzaam in de (jeugd) zorg? Of houdt u zich bezig met de samenwerking met ouders?

 

Maak dan, voor korte of langere tijd, gebruik van mijn deskundigheid.

U kunt mij inzetten als: 

● procesbegeleider
● MR-ondersteuner 
● communicatieadviseur
● communiatiemedewerker
● voorlichter
● trainer of....
● een combinatie van bovengenoemde rollen

Pûster Advies en Ondersteuning is een landelijk werkend bureau, opgericht door Marieke Boon-Mens. 
Pûster is de verbindende factor tussen u en voor u relevante partijen in de markt. Het sleutelwoord in deze is: samenwerking.

Wat kan Pûster voor u betekenen? Neem contact op voor een verkennend gesprek.

 

Contact opnemen?

Marieke Boon-Mens 

 06-31767937

 info@puster.info

 Sluispad 10, 8536 VG Oosterzee