Over Pûster

Ontwikkelingen staan niet stil. Pûster ook niet. Binnen passend onderwijs, de jeugdzorg en ouders in onderwijs & zorg vinden momenteel veel veranderingen plaats; voor leerlingen, ouders, medezeggenschapsraden en besturen. 

 

Die veranderingen, transities, houden onder andere een vermindering van landelijk opgelegde regels in. Op regionaal niveau betekent dat voor organisaties en instellingen méér verantwoordelijkheid en méér ruimte voor eigen invulling. En dat brengt weer veel consequenties met zich mee voor de (dagelijkse) bedrijfsvoering. Heeft u daar voldoende zicht op?

Is het uw organisatie nog niet (voldoende) duidelijk wat de gevolgen zijn van de wijzigingen die de overheid in het maatschappelijk veld doorvoert? Wat moet u allemaal doen en uitvoeren? Weet u bijvoorbeeld welke gevolgen de invoer van passend onderwijs heeft voor ouders, leraren en begeleiders? Waar is informatie beschikbaar? Waar kunt u om hulp vragen, waar kunt u om ondersteuning vragen?  Vragen, vragen, vragen.... Gelukkig hoeft u het allemaal niet alleen te doen.

Waarom moeilijk doen als ’t samen kan? - Loesje

Pûster Advies en Ondersteuning is een landelijk werkend bureau, opgericht door Marieke Boon-Mens, met jarenlange ervaring binnen het maatschappelijk domein. Pûster brengt partijen met elkaar in verbinding en zorgt voor samenwerking. 

Pûster verstrekt kennis;
Pûster verzorgt voorlichting;
Pûster geeft maatwerk advies;
Pûster begeleidt het veranderingsproces;
en Pûster steekt zo nodig de armen uit de mouwen 
om uw projecten op communicatief gebied uit te voeren.

Maak gebruik van de Pûster expertise en kom verder. 

 

Procesbegeleider MZ

Communicatie

Pûster inhuren als..
Pûster is actief in...
Pûster werkt voor...

 

Contact opnemen?

Marieke Boon-Mens 

 06-31767937

 info@puster.info

 Sluispad 10, 8536 VG Oosterzee