Referenties

Dit zeggen opdrachtgevers over Marieke Boon-Mens

Jan de Vos - Projectleider steunpunt medezeggenschap passend onderwijs: 

Het landelijk steunpunt medezeggenschap passend onderwijs is mede opgezet door Marieke. Ze heeft de basis gelegd voor de communicatie vanuit het steunpunt met ouders en personeel in scholen en  samenwerkingsverbanden. Marieke is collegiaal en een flexibele vrouw, die goed in een  team verantwoordelijkheid kan nemen en die staat voor wat ze zegt en afspreekt. De boodschap, de inhoud van de communicatie relateert ze altijd aan de vragen 'Voor wie is de boodschap bedoeld?' En 'Is de informatie helder en te begrijpen?' Landelijk onderwijsbeleid vertaalt ze inzichtelijk naar de concrete praktijk. Ze heeft zich ontwikkeld tot een ervaren adviseur, die zowel medezeggenschapsorganen, teams, leerlingenraden en oudergroepen, als ook schoolbesturen en directeuren en andere adviseurs kan scholen en begeleiden. Ze brengt hen een stap verder in hun eigen proces van ontwikkeling. Haar rustige, doordachte en plezierige manier van werken heeft enorme meerwaarde voor het steunpunt en de mensen in de scholen.

Ludo Abbink - Directeur SWV Passend Onderwijs PO Friesland:

Marieke Boon is een professional. Ze is een uitstekend sparring partner bij communicatie vraagstukken. Door haar brede kennis van (Passend) Onderwijs is zij bovendien in staat om te vertaalslag van inhoud naar het goed communiceren van die inhoud te maken. Marieke heeft de inhoud en structuur van onze website vormgegeven. En door haar inbreng is deze website een grote meerwaarde voor ouders en leerkrachten die vragen hebben over Passend Onderwijs in Friesland.

Rein van Dijk - Directeur Vereniging Openbaar Onderwijs:

Marieke Boon is een deskundige en inspirerende communicatieadviseur. Niet alleen schrijft Marieke zelf relevante teksten, maar ook weet zij concepten van anderen om te zetten naar voor de doelgroep leesbare stukken. In direct contact met anderen tijdens overleg, presentaties en scholingsbijeenkomsten is Marieke in staat het thema van overleg, presentatie of scholing op de voor de aanwezigen heldere wijze uiteen te zetten. Zij verstaat de taal van degenen met wie ze aan tafel zit. Een gesprek met een ouder of personeelslid voert Marieke even prettig en deskundig als met ambtenaren op het ministerie. Zij is voor allen een geaccepteerde gesprekspartner.

Marieke bezit de deskundigheid en vaardigheid zich dienstbaar op te stellen, maar met grote inbreng tijdens een creatief proces. Marieke is meer dan uitvoerder, zij initieert en adviseert op een respectvolle wijze. Als collega en als mens is Marieke graag gezien.

 

 

 

Contact opnemen?

Marieke Boon-Mens 

 06-31767937

 info@puster.info

 Sluispad 10, 8536 VG Oosterzee