Home

Met een heldere kijk op organisatievraagstukken en met een doortastende aanpak verzorgt Pûster Advies & Ondersteuning procesbegeleiding en/of communicatie.

 

Pûster werkt voor medezeggenschapsraden (MR, GMR en OPR), ondernemingsraden, ouders, organisaties, besturen, toezichthouders en cliëntraden binnen de maatschappelijke domeinen (passend) onderwijs, jeugdzorg en ouders in onderwijs & zorg. U kunt Pûster inhuren in de rol van procesbegeleider, communicatieadviseur, voorlichter, trainer, MR-ondersteuner of.... al deze rollen gecombineerd.

 

Op de Pûster kompas kunt u veilig zeilen...

...wanneer de stip op de horizon niet helder is of de weg er naar toe ingewikkeld; schakel dan de Pûster kennis en ervaring in. Pûster zorgt ervoor dat alle belanghebbende partijen samen met elkaar in contact komen. Samen bepalen we de koers en blijven we op koers.

 

Contact opnemen?

Marieke Boon-Mens 

 06-31767937

 info@puster.info

 Sluispad 10, 8536 VG Oosterzee